Slimme software oplossingen van TreeInvent

Op basis van onze in de praktijk opgedane ervaringen met bosbeheerdiensten voor terreinbeherende organisaties, particuliere boseigenaren, landgoederen, natuurorganisaties en overheden gecombineerd met know-how op het vlak van systeemontwikkeling realiseert TreeInvent producten die het werkproces eenvoudiger en het resultaat beter maken. Dit heeft geresulteerd in onderstaande producten die met succes door velen gebruikt worden. TreeInvent staat niet stil. We werken continue aan nieuwe oplossingen waarbij de voornaamste doelstelling telkens is: het werkproces eenvoudiger maken en het resultaat verbeteren”.

Onze Producten

Richtlijn

Met dit programma kunnen de gegevens van de volumemeting volgens de Richtlijnen voor het meten en van inlands rondhout worden vastgelegd. Vervolgens kunnen de gegevens benut worden voor het opmaken van een blesstaat (staand hout) of meetstaat (langhout). De brochure kunt u hier downloaden.

Brandhout

Speciaal voor de verkoop van kleine partijen staand hout aan particulieren is het programma Brandhout ontwikkeld. Het programma berekent het totale volume en het werkhouthoutvolume bij aangegeven aftopdiameter voor elke boom. Als een vooraf aangegeven partijgrootte wordt overschreden wordt dit aangegeven. De brochure kunt u hier downloaden.

Stocktax

StockTax is een programma voor de Digitech Professional ( DP en DPII). Stocktax wordt gebruikt bij inventarisatie op niet permanente punten volgens de methode WOODSTOC en/of SYHI. Dit is een plotsgewijze (bos)inventarisatie waarbij plotgegevens en individuele boomgegevens worden geregistreerd. De brochure kunt u hier downloaden.

WoodCntrl

Deze App verzorgt de verwerking van meetgegevens van de houtklem. Automatisch worden de meetgegevens via bluetooth naar de centrale database getransporteerd. Deze bles-gegevens zijn op verschillende niveaus beschikbaar voor geautoriseerde medewerkers. Resulterend in een aanzienlijke tijd besparing en een snelle beschikbaarheid van het bles-overzicht. Lees hier meer.

Slimme Maatwerkoplossingen

TreeInvent combineert knowhow van de bos en houtsector met die van software ontwikkeling. TreeInvent ontwikkeld producten en ontwikkelt oplossingen op maat. Embedded software voor meetapparatuur, Apps of Webapplicaties. Voor bedrijfsapplicaties maken we gebruik van het Lo-Code platform Betty Blocks. Hiermee kan een applicatie tot wel 5 keer sneller ontwikkeld worden dan met traditionele ontwikkelmethoden waardoor ook nog eens flink wordt bespaard op de ontwikkelkosten.

MAAK EEN AFSPRAAK

Haglöf catalogus

TreeInvent is officeel Haglöf importeur. TreeInvent levert alle Haglöf producten aan de bos en houtsector. Desgewenst voorzien van met speciaal voor de Nederlandse ontwikkelde software applicaties.

CATALOGUS
DOWNLOAD CATALOGUS